Det du trenger, kan vi produsere. Fra store, tunge maskineringsoppdrag til smådeler og serieproduksjon. Vi har drivkraften og kompetansen som kreves, og strekker oss langt for å være en foretrukket og langsiktig samarbeidspartner, slik vi er for de fleste av kundene våre.

Utstyrt for de fleste formål

Vår omfattende og allsidige maskinpark er fordelt på to avdelinger. Plate- og sveiseavdelingen, som utgjør 1400 kvm, og maskineringsavdelingen på 900 kvm. I tillegg kommer vårt fullrobotiserte herdeanlegg hvor vi benytter en lokalutviklet og verdenskjent herdeprosess. Vi har lagerhall på 550 kvm og et stort utendørs stållager som sikrer god materialtilgang.