Siden 1938

Ole Nord-Varhaug startet egen virksomhet i 1938. Bokstaven G ble etter hvert tatt i bruk for ikke å bli forvekslet med navnebroren i bygda. Ole drev som smed til å begynne med, men startet produksjon av potetopptakere med merkenavnet Jærbu i andre halvdel av 1940-tallet.

Selv om det fulle firmanavnet er Ole G Nord-Varhaug & Co a.s, blir vi kalt Ole G. Vi er i dag en livskraftig bedrift med rundt 15 medarbeidere og tilholdssted på Varhaug på Jæren.

Tradisjonelt har vi vært sterkt knyttet til produksjon av landbruksteknologi. Men solid kompetanse og sentral beliggenhet har også skaffet oss betydelige oppdragsmengder for maritim, oljerelatert og landbasert industri med kunder og leveranser både i og utenfor Norge.

Våre spesialområder er sveising, platearbeid, valsing, skjærebrenning, bore– og fresearbeid, alt utført av dyktige medarbeidere. En meget fleksibel og moderne maskinpark gjør at vi kan påta oss store og varierte oppdrag, enten det gjelder komponenter med store dimensjoner, eller mindre serieproduksjon.

Blant våre største kunder er Komatsu KVX LLC, Kverneland ASA og Rolls-Royce Marine.

Referanser

Komatsu KVX LLC

Komatsu KVX LLC benytter en rekke samarbeidspartnere med spisskompetanse. Ole G Nord-Varhaug & Co er en av disse. Administrerende direktør Carsten Bo Andersen i Komatsu KVX LLC understreker at Ole G Nord-Varhaug & Co er en samarbeidspartner og ikke en leverandør. Dette har blant annet ført til at Ole G har foretatt betydelige investeringer i ny teknologi for å kunne dekke behovene til Komatsu KVX LLC.

Våre sterke sider

Vi har kapasitet til mye

Plate- og sveiseavdelingen utgjør 1400 kvm, maskineringsavdelingen 900 kvm. Dessuten har vi fullrobotisert herdeanlegg hvor vi benytter en lokalutviklet og verdenskjent herdeprosess. Vi har lagerhall på 550 kvm og et stort utendørs stållager som sikrer god materialtilgang og lagringsplass i forbindelse med større prosjekter. I tillegg til egen kapasitet samarbeider vi tett med 15 andre lokale mekaniske bedrifter gjennom Alloyance.

Fleksibilitet – det er ikke mye vi må si nei til.

Det er ikke mye vi må si nei til. Vår allsidige maskinpark og erfarne medarbeidere håndterer det meste av tyngre plate-, sveise- og maskineringsoppdrag. I samarbeid med store kunder har vi også investert i robotanlegg for serieproduksjon og herding. Vi bruker den unike og verdenskjente herdeprosessen som Kverneland as utviklet, og som har gitt lokalprodusert landbruksutstyr godt renomme over hele verden gjennom flere tiår.

Fokus på kvalitet

Lang erfaring og fokus på kvalitet har også gjort oss i stand til å foreslå produktforbedringer for kundene våre, gjerne slik at produktene både blir sterkere og rimeligere. Det blir satt pris på.

Alloyance-medlem

Selv om vi er en relativt liten bedrift, kan vi ta store oppdrag gjennom Alloyance, et tett samarbeid mellom 16 avanserte maskineringsbedrifter i vårt nærområde. Og på den andre siden er vi godt vant med å være underleverandør til andre maskineringsbedrifter.