Maskinering

Dreiing med styrt planskive

D`Andrea styrt planskive gir oss muligheten til å dreie løsninger med kon og radier.

Store dimensjoner

Store dimensjoner er en av våre spesialiteter. Disse rammene brukes offshore og er blant de større produktene vi håndterer.

På bølgelengde

Denne komponenten til et tidevannskraftverk er et godt eksempel på tett samarbeid. En annen maskineringsbedrift hadde hovedansvar for leveransen, vi stod for maskinering av noen av de største komponentene.

Stor kapasitet

Store dimensjoner er hverdagskost. Kabletromler på denne størrelsen er ikke uvanlig i offshore-indstrien.

Krevende utfordringer

Vi er opptatt av å finne løsninger. For å kunne produsere denne komponenten måtte vi investere i spesialutstyr.

Bakplaning av stor flens

Juaristi MX7 i aksjon med dreiing og fresing av store deler.

Fresing av finkutt på sokkel

Juaristi MX7 i aksjon med dreiing og fresing av store deler.

Sveising

God sveisekapasitet

Vi sveiser og sammenstiller komponenter når det ikke er krav om spesifikke sertifiseringer. Oppgaver som stiller sertifiseringskrav ut over det vi kan tilby, håndterer vi gjennom vårt nettverk av dyktige, lokale samarbeidspartnere.

Utfordrende platearbeid

Dette segmentet er bøyd i vår hydrauliske presse. Platen har en tykkelse på 60 mm og stiller store krav til operatørens nøyaktighet.

Skjærerobot

Severt i aksjon.

Serieproduksjon

Små og store serier

Vi er godt utstyrt for serieproduksjon. Vi har løpende produksjon av gravemaskintenner for Komatsu KVX LLC.

Stor spennvidde

Jærbu gjødselpumper er vårt eget produkt. Bildet viser serieproduserte ventilhus til gjødselpumpene.

Kostnadseffektiv og nøyaktig serieproduksjon

Våre robotiserte produksjonslinjer er velegnet for serieproduksjon av en rekke komponenter.